S vďakou sme prijali  ponuku  sponzorskej spolupráce, ktorou našu školu poctil internetový obchod s textilom a galantériou www.takoy.sk.

 Je to jedna z mála firiem, ktorej kreatívni zamestnanci  sami navrhujú, vyrábajú aj potláčajú originálne dizajnové látky.  Veľmi nás potešilo, keď nám táto spoločnosť darovala veľkú krabicu odrezkov z týchto krásnych a kvalitných látok.

Žiačky v učebných odboroch krajčír – krajčírka a výroba konfekcie takto dostali príležitosť vytvoriť z darovaných látok  menšie i väčšie, ale svoje vlastné diela.  Na fotografiách vidieť, ako sa našim žiakom darilo pri práci a aké pekné výrobky dokázali vytvoriť.