Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Tento deň sme si oslávili aj v našej škole spolu s členmi odborného pracoviska Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry), konkrétne s pani Mgr. Janou Gáborovou Krokovou, Mgr. Zuzanou Paľuchovou, Erikou Godlovou a Bc. Zdeněkom Kovářom.

Naši učitelia a hostia si pre žiakov pripravili besedu a rôzne aktivity ako napríklad súťaže, či kvízy. Celkovú atmosféru tohto dňa nám spríjemnila školská hudobno-dramatická skupina Terňi Voďi.