stredoveky den

Stredoveký deň na Kežmarskom hrade

10.septembra 2022 o 13:00 hod. čestnou salvou z hákovnice začalo podujatie podporené PSK- z programu Európsky rok mládeže 2022.

Móda-hudba-lov- to je stredovek.

Aj naša škola bola súčasťou tohoto podujatia, kde nám bola priblížená práca sokoliarov, šermiarov, tanečníkov. My sme túto akciu obohatili o ukážky módy stredoveku. Počas celého odpoludnia sme postupne navštívili expozície Múzea v Kežmarku, absolvovali sme špeciálnu prehliadku „ Stredovek na hrade trochu inak“. Vrcholom podujatia bol koncert skupín: Chris May, Tomáš Raffaj, Screen, Stredoveká hudba Gailard a velkolepá ohňová show-Sarus.

Z programu uvádzame nasledovné:

Stredovek na hrade trochu inak- Prehliadka očami stavebníkov hradu, Módna prehliadka a kreatívna dielňa-SSŠ Biela voda, Sokoliari Majstra Vagana, Stredoveký tanec: Pulcherrima Rosa, Historický šerm-Slovenská turnajová spoločnosť.

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.3.jpg