S jarným slnkom, ktoré sa na nás ešte štrbavo usmieva, a prvými snežienkami prichádza aj nová energia. Prinavráťme Slovensku jeho prirodzenú krásu počas jarnej brigády, ktorá nie je len o odstraňovaní odpadu, ale aj o pocite spolupatričnosti a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. Aj tento rok sa naša škola zapojila do krásneho projektu Upracme si Slovensko 2024. Naši učitelia boli spolu so žiakmi zveľadiť verejný priestor – kežmarský starý cintorín. Naša škola sa už roky stará o čistotu a udržiavanie pietneho miesta historických hrobov. Mnohé z nich sú zapísané v zozname historických pamiatok východného Slovenska. Ide o hroby viacerých významných činiteľov, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj kráľovského mesta Kežmarok.

Zároveň sa naši žiaci spolu s učiteľmi a majstrami odbornej výchovy postarali o skrášlenie prostredia v okolí školy.

Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a tešíme sa na ďalšie aktivity.