Tak ako v reálnom svete dospelých, aj naši žiaci si volili prezidenta Slovenskej republiky v simulovaných študentských voľbách. Študentské voľby, ktoré simulovali prvé kolo prezidentských volieb, sa konali v SSŠ Biela voda, Kežmarok 18. a 19. marca 2024. Do volieb sme zapojili žiakov školy vo veku pätnásť a viac rokov. Títo si vyskúšali akt volieb, zasadanie vo volebnej komisii, či samotnú organizáciu volieb. Cieľom organizovania takýchto volieb je ponúknuť možnosť študentom stredných škôl môcť prezentovať svoj názor a priblížiť im najmä spôsob ako voľby fungujú. Ich primárnou úlohou je výchova mladých k občianstvu, môžu poskytnúť študentom cenné skúsenosti týkajúce sa demokracie a politickej angažovanosti.