„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“.
(Leonardo da Vinci)

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie OSN reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Svetový deň vody je jedným z najdôležitejších medzinárodných dní venovaných environmentálnym otázkam. Cieľom Svetového dňa vody je pripomenúť dôležitosť vody pre ľudský život a zdravie, ako aj upozorniť na výzvy, ktorým čelíme pri ochrane a udržateľnom využívaní vodných zdrojov.