Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok bola spoluorganizátorom 9. ročníka FESTIVALU ŠTUDENTSKÉHO REMESLA, ktorý sa konal 8. – 9. júna 2023 v areáli Kežmarského hradu. Záštitu pod touto akciou prevzal Prešovský samosprávny kraj, mesto Kežmarok tak ožilo atmosférou stredoveku, vytvorenou mladými študentmi z celého Slovenska.

Festival študentského remesla sa niesol v historickom duchu a bol zameraný na vznik prvých cechov a remeselných dielní v Uhorsku. Dobovo oblečení študenti z celého Slovenska prezentovali svoje remeslá zo škôl a oblastí, z ktorých pochádzajú. Bohatý kultúrny program bol venovaný hlavne deťom a mládeži, preto ani tento rok na podujatí nechýbali zábavné a tanečné vystúpenia, historické hry, súťaže a kreatívne aktivity. Celý program bol zameraný na podporu a prezentáciu talentov detí a mládeže.